Организация на движението във връзка с доизграждане канализационната мрежа на гр. Нови Искър

От 10.08.2023 г. до 09.09.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Искърско дефиле“ между североизточното кръстовище на ул. „Липите“ и ул. „Искърско дефиле“ и югозападното кръстовище на ул. „Липите“ и ул. „Искърско дефиле“ с изключение на пътните превозни средства на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за автомобили, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.

От 10.08.2023 г. до 09.09.2023 г. автобусите от линия № 27 ще се движат по променен маршрут.
Маршрутът на автобусна линия № 27 се променя, както следва (в посока с. Кътина): от метростанция „Княгиня Мария-Луиза“ по действащия маршрут до кръстовище "Софийски околовръстен път"/ул. „Мировско шосе“, направо по ул. „Мировско шосе“, през с. Мировяне по маршрута на автобусна линия № 26, ул. „Каптажа“ (по пътя между с. Мировяне и кв. "Славовци“ и наляво по ул. „Липите“ по маршрута до с. Кътина двупосочно).
Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута.
За линията се закрива временната спирка „Ул. "Равнец“ – кръстовището на ул. „Искърско дефиле“ и ул. "Липите“.