Организация на движението във връзка с Международен фолклорен фестивал пред НИМ – "Бояна"

За времето от 10.07.2023 год. до 14.07.2023 год. включително автобусна линия № 304 ще се движи по променен маршрут:

  • в посока НИМ: от ж.к. „Дружба 2“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „България“/"Софийски околовръстен път" (пътен възел "Бояна"), направо по ул. „Даскал Стоян Попандреев“, надясно по ул. „Александър С. Пушкин“, надясно по бул. „Никола Петков“, продължава по "Софийски околовръстен път" до спирка с код 1464 „НИМ“, която става крайна/начална за линията;
  • в посока ж.к. „Дружба 2“ маршрутът не се променя.

Закрива се спирка код 2458 „НИМ“.

Автобусите щесе установяват на следните съществуващи спирки:

  • Код 0262 „Гробищен парк "Бояна" – по желание“;
  • Код 1448 „Резиденция "Бояна" – по желание“;
  • Код 2043 „Ул. "Маломир“;
  • Код 0279 „Бул. "Ал. Пушкин“.