Организация на движението във връзка с КвАРТал Фестивал

От 15:00 часа на 15.09.2023 г. до 22:30 часа на 17.09.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

- на ул. „Екзарх Йосиф“  № 69 – 2 (две) паркоместа;

- на ул. „Георги Бенковски“ – 2 (две) паркоместа;

- на ул. „Цар Симеон“ – 3 (три) паркоместа;

- на ул. „Цар Симеон“  55 – 4 (четири) паркоместа;

- на ул. „Веслец“ 10 – 2 (две) паркоместа;

- на ул. „Бачо Киро“ 8 А – 5 (пет) паркоместа;

- на ул. „Цар Симеон“ 45 – 47 – 2 (две) паркоместа;

- ул. „Екзарх Йосиф“ 37, Дом на киното – 5 (пет) паркоместа;

- ул. „Бачо Киро“ 24 – 2 (две) паркоместа;

- на ул. „Московска“ 3 – 2 (две) паркоместа;

- на ул. „Г. Бенковски“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – 5 (пет) паркоместа.