Организация на движението във връзка със събитие в СГХГ


От 17:00 до 21:00 часа на 27.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Кн. Александър I“ пред сградата на Софийска градска художествена галерия – 6 (шест) броя паркоместа.