Организация на движението във връзка със събитие

От 10:00 часа до 22:00 часа на 10.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на МПС, обслужващи мероприятието, на паркинга на бул. „Проф. Фр. Нансен“ в участъка между ул. „Д-р Петър Берон“ и бул. „Васил Левски“ – 2 (два) броя паркоместа.