Организация на движението във връзка със събитие на автомобилен клуб „Ретро“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:
- от 20:00 часа 09.06.2023 г. до 15:00 часа на 10.06.2023 г. на паркинга на пл. „Кн. Александър I“;
- от 07:00 до 15:00 часа на 10.06.2023 г. на ул. „Кн. Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.
От 08:00 до 14:00 часа на 10.06.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Независимост“ с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието.