Организация на движението във връзка със събитие в зала „Триадица“


От 08:30 часа до приключване на мероприятието на 10.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на ул. „Метличина поляна”  № 14, пред зала „Триадица“.