Организация на движението във връзка със строителни дейности в централна градска част

От 18.06.2023 г. до 17.07.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:
- по северната крайна пътна лента на бул. „Цар Освободител“ между ул. „15-ти ноември“ и ул. „Г. С. Раковски“;
- по западната крайна пътна лента на ул. „Г. С. Раковски“ между ул. „Оборище“ и ул. „Аксаков“;
- по южната крайна пътна лента на ул. „Оборище“ между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Св. Александър Невски“.

От 11.06.2023 г. до 30.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:
- на северозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Оборище“ и ул. „11-ти август“;
- на североизточната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Дунав“ и ул. „Оборище“.​​​​​​​