Организация на движението във връзка със снимки на филм

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • От 17:00 часа на 11.11.2023 г. до 12:00 часа на 12.11.2023 г. на ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ между ул. „д-р Петър Берон“ и бул. „Васил Левски“ – 6 (шест) паркоместа;
  • От 08:00 до 19:00 часа на 12.11.2023 г. на ул. „Три уши“ между ул. „Кн. Борис I“ и пл. „Позитано“ – 6 (шест) паркоместа;
  • От 17:00 часа на 13.11.2023 г. до 17:00 часа на 14.11.2023 г. на ул. „Цар Петър“ между ул. „Шандор Петьофи“ и бул. „Ген. Скобелев“ – 6 (шест) паркоместа.