Организация на движението във връзка със снимки на филм

Забраняват се престоят и паркирането, с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

 • От 19.00 часа на 17.07.2023 г. до 19.00 часа на 18.07.2023 г. на паркинга в карето между ул. „Искър“ и ул. „Сердика“ (пред сградата на НАГ – СО) – 16 (шестнадесет) броя паркоместа;
 • От 19.00 часа на 17.07.2023 г. до 19.00 часа на 18.07.2023 г. на ул. „Сердика“ в участъка между ул. „Триадица“ и ул. „Искър“ – 4 (четири) броя паркоместа;
 • От 19.00 часа на 17.07.2023 г. до 19.00 часа на 18.07.2023 г. на ул. „Бачо Киро“ в участъка между ул. „Искър“ и ул. „Цар Симеон“ – 4 (четири) броя паркоместа;
 • От 07.00 часа на 18.07.2023 г. до 19.00 часа на 19.07.2023 г. на бул. „Патриарх Евтимий“ участъка между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Данте“ - 23 (двадесет и три) броя паркоместа;
 • От 07.00 часа на 18.07.2023 г. до 19.00 часа на 19.07.2023 г. на бул. „Патриарх Евтимий“ участъка между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Хан Крум“ (извън спирката на МГТ) - 7 (седем) броя паркоместа;
 • От 07.00 часа на 18.07.2023 г. до 19.00 часа на 19.07.2023 г. на ул. „Аксаков“ участъка между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ - 6 (шест) броя паркоместа;
 • От 07.00 часа на 19.07.2023 г. до 07.00 часа на 21.07.2023 г. на локалното пътно платно на бул. „Цар Борис III” участъка между ул. „Видлич“ и ул. „Добри Христов“ - 7 (седем) броя паркоместа;
 • От 07.00 часа на 19.07.2023 г. до 07.00 часа на 21.07.2023 г. на ул. „Видлич“ в участъка между ул. „Погановски манастир“ и бул. „Цaр Борис III“ - 14 (четиринадесет) броя паркоместа;
 • От 07.00 часа на 19.07.2023 г. до 07.00 часа на 21.07.2023 г. на ул. „Видлич“ в участъка между ул. „Осоговски проход“ и бул. „Цaр Борис III - 14 (четиринадесет) броя паркоместа;
 • От 07.00 часа на 24.07.2023 г. до 07.00 часа на 26.07.2023 г. на източната страна на паркинга на пл. „Кн. Александър I “  - 35 (тридесет и пет) броя паркоместа;
 • От 07.00 часа на 24.07.2023 г. до 07.00 часа на 26.07.2023 г. на ул. „€-ти септември“ в участъка между ул. „Аксаков“ и ул. „Славянска“ – 5 (пет) броя паркоместа;
 • От 07.00 часа на 24.07.2023 г. до 07.00 часа на 26.07.2023 г. на ул. „Аксаков“ в участъка между ул. „6-ти септември“ и ул. „Добруджа“ – 5 (пет) броя паркоместа.