Организация на движението във връзка със снимки на филм

От 17:30 часа на 08.07.2023 г. до 02:30 часа на 09.07.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Московска“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „11-ти август“ – 6 (шест) броя паркоместа.