Организация на движението във връзка със заснемане на игрален филм

От 07:30 до 19:30 часа на 23, 26, 27, 28, 29 и 30.06.2023 г. се забранява влизането на ППС с изключение на колите на обществения транспорт в участък от 600 (шестстотин) метра по ул. „Беловодски път“ между отбивката за чешма „Бяла вода“ и мотел „Тихия кът“ на интервали от по 10 мин. (не повече от шест пъти на ден) по време на заснемане на кадър.