Организация на движението във връзка със заснемане на филм

От 17:00 часа на 16.12.2023 г. до 09:00 часа на 17.12.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Цар Петър“ между ул. „Шандор Петьофи“ и бул. „Ген. Скобелев“ – 5 (пет) паркоместа.