Организация на движението във връзка със заснемане на филм с работно заглавие „Потомък“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ от 17:00 часа на 28.11.2023 г. до 17:00 часа на 29.11.2023 г., от 17:00 часа на 02.12.2023 г. до 08:00 часа на 03.12.2023 г. и от 12:00 до 22:00 часа на 08.12.2023 г. на ул. „Цар Петър“ между ул. „Шандор Петьофи“ и бул. „Ген. Скобелев“ – 6 (шест) паркоместа.