Организация на движението във връзка със заснемането на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на МПС на снимачния екип и извън места за служебен абонамент в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

► От 06:00 часа до 18:00 часа на (25, 26 и 27).11.2023 г. на ул. „Михаил Тенев“ пред сградата на „Балкан Бизнес Център“, вход С – 5 (пет) броя паркоместа;

► От 17:00 часа на 26.11.2023 г. до 13:00 часа на 27.11.2023 г. на северното пътно платно на ул. „Св. Киприян“ в участъка между ул. „Генерал-майор Васил Делов“ и бл. 210 в ж.к. „Младост 2“ – 20 (двадесет) броя паркоместа;

► От 18:00 часа на 27.11.2023 г. до 13:00 часа на 28.11.2023 г. и от 08:00 часа до 20:00 часа на 29.11.2023 г. на ул. „Михаил Тенев“ в участъка между локалното пътно платно на бул. „Цариградско шосе“ и сградата на „Камарата на строителите в България“ (ул. „Михаил Танев“ № 6).

► От 17:00 часа на 27.11.2023 г. до 15:00 часа на 28.11.2023 г. на ул. „Епископ Протоген“ в участъка между ул. „Света Троица“ и ул. „Никола Образописов“ – 6 (шест) броя паркоместа;

► От 17:00 часа на 27.11.2023 г. до 15:00 часа на 28.11.2023 г. на ул. „Света Троица“ в участъка между ул. „Сердикийски събор“ и ул. „Никола Образописов“ – 6 (шест) броя паркоместа.