Организация на движението във връзка със заснемане на филм

От 06:00 до 20:00 часа на 07.09.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип, извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ и спирките на обществения транспорт, както следва:
- на ул. „Пелистер“ между ул. „Александър Пушкин“ и ул. „Будилник“ – 15 (петнадесет) паркоместа;
- на ул. „Александър Пушкин“ между ул. „Ветрушка“ и ул. „Купените“ – 15 (петнадесет) паркоместа.