Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

От 06:00 до 20:00 часа на 11.08.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на бул. „Кръстьо Пастухов“ между ул. „Иван Арабаджията“ и бул. „Искърско шосе“ – 20 (двадесет) паркоместа.