Организация на движението във връзка със заснемането на филмовата продукция с работно заглавие „Алфа”

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
От 18:00 часа на 21.01.2023 г. до 08:00 часа на 22.01.2023 г. и от 08:00 до 20:00 часа на 23.01.2023 г. на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Кн. Мария- Луиза“ и ул. „Веслец“ – 8 (осем) паркоместа;
– От 18:00 часа на 25.01.2023 г. до 18:00 часа на 26.01.2023 г.:
   - на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Веслец“ – 6 (шест) паркоместа;
   - на ул. „Сердика“ между ул. „Струма“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 4 (четири) паркоместа;
– От 18:00 часа на 23.01.2023 г. до 15:00 часа на 24.01.2023 г. на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Бачо Киро“ и ул. „Георги Бенковски“ – 8 (осем) паркоместа.
– От 08:00 до 20:00 часа на 24.01.2023 г. на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ между ул. „Мизия“ и ул. "Николай Гогол“ – 8 (осем) паркоместа.