Организация на движението във връзка със снимки на клип

 

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 17:00 до 20:00 часа на 29.05.2023 г. и от 04:00 до 17:00 часа на 30.05.2023 г. на бул. „Кн. Александър Дондуков“ между ул. „Дунав“ и ул. „Париж“ – 12 (дванадесет) паркоместа;

- От 08:00 до 17:00 часа на 30.05.2023 г. на ул. „11-ти август“ между бул. „Кн. Александър Дондуков“ и ул. „Стара планина“ – 5 (пет) паркоместа;

- От 08:00 до 21:00 часа на 30.05.2023 г. на ул. „Бачо Киро“ между бул. „Кн. Александър Дондуков“ и ул. „Искър“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 08:00 до 17:00 часа на 30.05.2023 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства по ул. „11-ти август“ между бул. „Кн. Александър Дондуков“ и ул. „Стара планина“.