Организация на движението във връзка със заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • От 08:00 часа до 19:00 часа на 04.12.2023 г., от 17:00 часа на 05.12.2023 г. до 17:00 часа на 06.12.2023 г. и от 09:00 до 20:00 часа на 10 и 11.12.2023 г. на ул. „Цар Петър“ между ул. „Шандор Петьофи“ и бул. „Ген. Скобелев“ – 5 (пет) паркоместа.
  • От 17:00 до 22:00 часа на 09 и 10.12.2023 г. на ул. „Червена стена“ между ул. „Петър Станчев“ и бул. „Джеймс Баучер“ – 6 (шест) паркоместа.