Организация на движението във връзка със заснемане на филм за Гунди

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 07:00 часа до 09:00 часа на 03.06.2023 г. на алея „Йохан Келерер“ и алея „Йосиф Фрай“ пред бл. 60 в ж.к. „Яворов“ – 5 (пет) броя паркоместа;
- От 07:00 до 11:00 часа на 03.06.2023 г. на ул. „Шипка“ в участъка между ул. „Васил Априлов“ и ул. „Проф. Асен Златаров“ – 10 (десет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа до 19:30 часа на 04.06.2023 г. на ул. „Балша“ в участъка между ул. „Янко Забунов“ и ул. „ Стефан Сарафов“ – 20 (двадесет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа до 10:30 часа на 05.06.2023 г. на ул. „Московска“ в участъка между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Будапеща“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа до 13:30 часа на 05.06.2023 г. на улицата, успоредна на бул. „Сливница“, между входа за Западен парк и мостовото съоръжение на бул. „Сливница“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа на 07.06.2023 г. до 02:00 часа на 08.06.2023 г. на ул. „Ив. Денкоглу“ в участъка между ул. „Kняз Борис I” и ул. „Цар Самуил“ – 10 (десет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа на 07.06.2023 г. до 02:00 часа на 08.06.2023 г. на ул. „Кн. Борис I” в участъка между ул. „Ив. Денкоглу” и ул. „Алабин“ – 5 (пет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа до 10:30 часа на 12.06.2023 г. на ул. „Г. Бенковски” в участъка между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител“ – 5 (пет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа до 10:30 часа на 12.06.2023 г. на ул. „Аксаков”“ в участъка между ул. „Г. Бенковски” и ул. „Дякон Игнатий“ – 10 (десет) броя паркоместа;
- От 06:00 часа до 10:30 часа на 13.06.2023 г. на ул. „Аксаков” в участъка между ул. „Г. Бенковски” и ул. „Дякон Игнатий“ – 20 (двадесет) броя паркоместа;
- От 07:30 часа до 11:30 часа на 13.06.2023 г. на ул. „Княз Aлександър I” в участъка между ул. „Съборна” и ул. „Алабин“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
- От 07:30 часа до 19:30 часа на 13.06.2023 г. на ул. „Оборище” в участъка между ул. „Сан Стефано” и ул. „Васил Априлов“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа до 21:00 часа на 14.06.2023 г. на ул. „Ив. Денкоглу” в участъка между ул. „Княз Борис I” и ул. „Цар Самуил“ – 10 (десет) броя паркоместа;
- От 07:00 часа до 21:00 часа на 14.06.2023 г. на ул. „Княз Борис I”“ в участъка между ул. „Ив. Денкоглу” и ул. „Алабин“ – 5 (пет) броя паркоместа;
- От 16:00 часа до 23:30 часа на 14.06.2023 г. на бул. „Хр. Ботев” в участъка между пл. „Македония” (извън обхвата на трамвайната спирка) и ул. „Уилям Гладстон“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
- От 07:30 часа до 18:00 часа на 16.06.2023 г. на ул. „Врабча” в участъка между ул. „11-ти август” и ул. „Г. С. Раковски“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа.