Организация на движението във връзка със заснемане на филмова продукция


От 08:30 до 19:30 часа на 21.11.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Кракра“ между ул. „Шипка“ и ул. „Шейново“ – 15 (петнадесет) паркоместа;
От 08:30 до 19:30 часа на 22.11.2022 г. да се забрани престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- на ул. „Московска“ между ул. „Г. Бенковски“ и бариерата на Посолство на Великобритания – 6 (шест) паркоместа;
- на ул. „Оборище“ между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Св. Александър Невски“ – 15 (петнадесет) паркоместа.