Организация на движението – Централна градска част

Във връзка със строителни дейности в централна градска част на град София – зона 4, се забранява  влизането на пътни превозни средства, както следва:
От 18.07.2023 г. до 25.07.2023 г. /включително/ по:
- северната крайна пътна лента на бул. „Цар Освободител“ между ул. „15-ти ноември“ и ул. „Г. С. Раковски“;
- по източната крайна пътна лента на ул. „Г. С. Раковски“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Московска“;
- по западната крайна пътна лента на ул. „Г. С. Раковски“ между сградата на театъра на Българската армия и ул. „Аксаков“;
От 26.07.2023 г. до 30.08.2023 г. /включително/ по:
- южната крайна пътна лента на бул. „Цар Освободител“ между ул. „15-ти ноември“ и ул. „Г. С. Раковски“;
- по източната крайна пътна лента на ул. „Г. С. Раковски“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Московска“;
От 18.07.2023 г. до 30.08.2023 г. /включително/ тролейбусна спирка на ул. „Г. С. Раковски“ с код 1264 „Пл. Ал. Невски“ да се измести 45.00 метра напред в посока бул. „Княз Александър Дондуков“.