Организация на движението във връзка със събитието "Поход на толерантността"

Във връзка със събитие на Организацията на евреите в България „Шалом“ – "Похода на толерантността" – по повод 80-та годишнина от спасяването на българските евреи и почитане на паметта на жертви от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и гр. Пирот се въвеждат промени в организацията на движението.

От 03:00 часа до приключване на мероприятието на 10.03.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на МПС, обслужващи мероприятието, на паркинга на югоизточната дъга на пл.  „Св. Ал. Невски“ – 10 (десет) броя паркоместа.