Организация на движенето във връзка с провеждане на протест – автошествие

От 12:00 часа до приключване на протеста на 23.04.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на паркинга на пл. „Кн. Александър I“, без да се засягат местата в режим на „служебен абонамент“ – 30 (тридесет) паркоместа.