Организация на движенето във връзка с миене на бул. „Симеоновско шосе“


Във връзка с миене на пътните платна, тротоарите и спирките на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от "Софийски околовръстен път" (СОП) до бул. „Д-р Г. М. Димитров“ се въвежда промяна в организацията на движение.

От 00:30 часа до 04:30 часа на 22.03.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по западното пътно платно, а след това по източното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от СОП до ул. „Проф. д-р Иван Странски“.
От 00:30 часа до 04:30 часа на 23.03.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по източното пътно платно, а след това по западното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.