Организация на движението във връзка със заснемане на клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 17:00 часа на 16.09.2023 г. до 08:00 часа на 17.09.2023 г. на ул. „Васил Стефанов“ между ул. „Спас Соколов“ и бул. „България“ – 10 (десет) паркоместа;
- От 07:00 до 19:00 ч. на 17.09.2023 г. на ул. „Васил Друмев“ между ул. „Султан тепе“ и ул. „Русалка“ – 12 (дванадесет) паркоместа.