Организация за изместване на знак на автобусна спирка

От 17.07.2023 г. се измества спирка с код 1459 „Разклона за кв. "Симеоново“, обслужваща автобусна линия № 111.