Организацията на движението във връзка със събитие в Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“

От 12:00 часа до 18:00 часа на 04.12.2023 г. и от 10:00 часа до 14 часа на 05.12.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на МПС, обслужващи мероприятието, на източното пътно платно на бул. „Кн. Мария-Луиза“ до асансьора на МС „Сердика“, след паркоместата за автобуси – 3 (три) броя паркоместа.