Измества се спирка на ул. „Дойран“

Във връзка с аварийна подмяна на уличен водопровод от 10.08.2023 г. до 23.08.2023 г. (включително) автобусна спирка на ул. „Дойран“ с код 2136 „Бул. "Гоце Делчев“ в посока ул. „Дебър“ се измества след кръстовището на ул. „Дойран“ и ул. „Дебър“.