Изместване на спирки по автобусна линия № 56

Във връзка с реконструкция на водопровод  се налага промяна на автобусни спирки в района на строителните дейности.

От 01.02.2023 г. до 03.02.2023 г. (включително) автобусната спирка по маршрута на линия № 56 с код 1030 „Ул. "Монтевидео“ се измества  с 80 метра напред в посока "Софийски околовръстен път".
От 06.02.2023 г. до 08.02.2023 г. (включително) автобусната спирка по маршрута на линия № 56 с код 1031 „Ул. "Монтевидео“ се измества с 80 метра назад в посока "Софийски околовръстен път".