Изместване на спирка с код 2355 по маршрута на линии №№ 21, 22, 23 и 24


От 28.11.2022 г. до 29.11.2022 г. автобусна спирка с код 2355 „Ул. "Одеса“, намираща се на ул. „Мара Бунева“, се измества с 35 метра назад към ул. „Одеса“. Спирката се намира по маршрута на линии №№ 21, 22, 23 и 24.