Забранява се престоят и паркирането по ул. „Софроний Врачански“

От 09.02.2023 г. до 28.03.2023 г. (включително) се забранява престоят и паркирането по ул. „Софроний Врачански“ между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“.
От 09.02.2023 г. до 28.03.2023 г. (включително) ще бъдат закрити местата за почасово платено паркиране.