Забранява се престоят в отсечки на ул. „Марин Дринов“ и на ул. „Кракра“

 

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • От 07:00 часа до 20:00 часа на 24.11.2022 г. и 25.11.0222 г. на ул. „Марин Дринов“ в участъка между ул. „Асен Златаров“ и ул. „Васил Априлов“ – 10 (десет) броя паркоместа;
  • От 07:00 часа до 20:00 часа на 24.11.2022 г. и  25.11.2022 г.  на ул. „Кракра“ в участъка между ул. „Шипка“  и ул. „Шейново“ – 10 (десет) броя паркоместа.