Забранява се паркирането в малък участък на ул. „Арх. Йордан Миланов“

От 12:00 часа до 14:00 часа на 07.01., 14.01., 21.01. и 28.01.2023 г.; 04.02., 11.02., 18.02. и 25.02.2023 г.; 04.03., 11.03., 18.03. и 25.03.2023 г., както и на 01.04. и 08.04.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Арх. Йордан Миланов“ при спирка „Вишнева“ – 2 (два) броя паркоместа.

Забраната се въвежда във връзка с провеждане на доброволческа кампания „Помощ на две колела“ – раздаване на топъл обяд.