Забранява се паркирането в малък участък на ул. "Триадица"

От 15:00 до 20:00 часа на 16.03.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Триадица“ № 5 – 3 (три) паркоместа.
Промяната се налага във връзка с откриване на изложба.