Забранява се влизането на пътни превозни средства през кръстовището ул. „Златен клас“ – ул. „Асен Трайков“

От 10.12.2022 г. до 12.12.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства през кръстовището ул. „Златен клас“ – ул. „Асен Трайков“. Променят се и маршрутите на автобусна линия № 85 и № 285.  

Автобусна линия № 85 ще се движи по маршрут:
- в посока ж.к. „Връбница-2“: от ж.к. „Хаджи Димитър“ по маршрута до кръстовище ул. „Бели Дунав“ – ул. „Златен клас“, направо по ул. „Бели Дунав“, надясно по бул. „Ломско шосе“, надясно по ул. „Тричко Велев“ до обръщателното колело в ж.к. „Връбница-2“ (до спирка с код 0594 „Ж.к. "Връбница-2“);
- в посока ж.к. „Хаджи Димитър“: от обръщателното колело в ж.к. „Връбница-2“ (от спирка с код 0594 „Ж.к. "Връбница-2“) по ул. „Тричко Велев“, надясно по бул. „Ломско шосе“, обратен завой на кръговото кръстовище при метростанция „Ломско шосе“, бул. „Ломско шосе“, наляво по ул. „Бели Дунав“ и по маршрута до ж.к. „Хаджи Димитър“.
Линията да обслужва всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута.

Автобусна линия № 285 ще се движи по маршрут :
- в посока ж.к. „Връбница“: от ж.к. „Хаджи Димитър“ по маршрута до кръстовище ул. „Бели Дунав“ – бул. „Ломско шосе“, направо по бул. „Ломско шосе“, надясно по ул. „Тричко Велев“ до обръщателното колело в ж.к. „Връбница-2“ (до спирка с код 0594 „Ж.к. "Връбница-2“);
- в посока ж.к. „Хаджи Димитър“: от обръщателното колело в ж.к. „Връбница-2“ (от спирка с код 0594 „Ж.к. "Връбница-2“) по ул. „Тричко Велев“, надясно по бул. „Ломско шосе“, обратен завой на кръговото кръстовище при метростанция „Ломско шосе“, по бул. „Ломско шосе“ и след ул. „Бели Дунав“ по маршрута до ж.к. „Хаджи Димитър“.
Линията да обслужва всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута.

Закриват се спирки:
- с кодове 0239 и 0240 „Бл. 603 ж.к. "Връбница-2“ за автобусни линии №№ 85 и 285;
- с кодове 0333 и 0334 „Бул. „Ломско шосе“ за автобусна линия № 285; спирките ще се обслужват от автобусна линия № 85.

Кръстовището се затваря временно за движение във вързка с дейности по топлозахранване на абонатни станции за жилищни сгради, налагащи промяна в организяцията на дивжение.