Забранява се влизането в отсечка на ул. „Цар Шишман“ за извършване на строително-ремонти дейности

От 24.02.2023 г. до 07.03.2023 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“.

Причината са строително-ремонти дейности.