Забранява се влизането на ППС в участък на ул. "6-ти септември"

Във връзка с обновяване на публичните пространства в централна градска част на град София от 20.07.2023 г. до 17.08.2023 г. (включително)  се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Гурко“. По време на строително-ремонтните работи ще се ремонтира пътната настилка и ще се изградят нови тротоари.