Забранява се престоят на ППС в участък на ул. "Димитър Манов"

Във връзка с ремонт на тротоарната настилка на ул. „Димитър Манов” от ул. „Краище” до ул. „Бяла черква” се въвежда промяна в организацията на движение.

От 12.09.2023 г. до 15.10.2023 г. (включително) се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Димитър Манов” от ул. „Краище” до ул. „Бяла черква”.