Забранява се престоят и паркирането пред НИМ на 24.06.2023 г.

Във връзка с организирането на  корпоративно събитие в Националния исторически музей на 24.06.2023 г. от 14:00 до 20:00 часа се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга пред Националиян исторически музей с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието – 80 (осемдесет) паркоместа.