Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства в участък на ул. „Кн. Александър I”

Във връзка с провеждане на мероприятие на Посолството на Република Албания от 14:00 часа до приключване на мероприятието на 17.05.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Кн. Александър I” между ул. „Съборна” и ул. „Ген. Гурко”. Изключение ще се прави на автомобилите на участниците в мероприятието и извън местата в режим на „служебен абонамент“.