Забранява се престоят и паркирането в участъци на ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Аксаков“

От 08:00 часа на 24.12.2023 г. до 15:00 часа на 25.12.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на колите на участниците в мероприятието, както следва:
- на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“, от страната на служебния вход на зала „България“ – 5 (пет) паркоместа;
- на ул. „Аксаков“ до главния вход на зала „България“ – 3 (три) паркоместа.