Забранява се престоят и паркирането в участък на ул. "Петко Каравелов"

От 18:00 часа на  21.02.2023 г. до 18:00 часа на 22.02.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на „служебен абонамент“ на ул. „Петко Каравелов“ между ул. „Бяла черква“ и ул. „Забърде“ – 10 (десет) паркоместа.