Забранява се престоят и паркирането в отсечки на ул. „Дякон Игнатий“, ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Кузман Шапкарев“


Във връзка с ремонт на  тротоарите на ул. „Дякон Игнатий“, ул. „Ген Гурко“ и ул. "Кузман Шапкарев“ ще се забрани престоят и паркирането, както следва:
- От 21.11.2022 г. до 30.11.2022 г. (включително) на източната страна на ул. „Дякон Игнатий“ в участъка между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“;
- От 01.12.2022 г. до 14.12.2022 г. /включително/ на южната страна ул. „Ген. Гурко“ в участъка между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кузман“ Шапкарев“;
- От 15.12.2022 г. до 18.12.2022 г. на източната страна на ул. „Кузман Шапкарев“ в участъка между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Кузман Шапкарев“ № 5.