Забранява се престоят и паркирането в отсечка на бул. „Джеймс Баучер“

 

Във връзка със събитие в хотел „Маринела“ от 15:00 часа на 14 декември до приключване на мероприятието се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на колите на гостите, поканени на приема на бул. „Джеймс Баучер“ между бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог“.