Забранява се престой и паркиране на пътни превозни средства в отсечка на ул. „Георг Вашингтон“

Във връзка с провеждане на снимки за телевизионно предаване по БНТ 1 – Футболист на годината в България – на 05.02.2023 г. от 18:00 ч. до 20:00 ч. на ул. „Пиротска“ № 5 се въвежда промяна в организацията на движение.

От 08:00 ч. до 22:00 ч. на 05.02.2023 г. се разрешава влизане, престой и паркиране на автомобилите, обслужващи снимачния екип, на ул. „Георг Вашингтон“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Тодор Александров“;
От 09:00 ч. до 20:30 ч. на 05.02.2023 г. се въвежда забрана за престой и паркиране на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на ул. „Георг Вашингтон“ между ул. „Пиротска“ и ул. „ Екзарх Йосиф“.