До 09.04. остава въведената организация във връзка с изграждане на канализация в "Суходол"


От 15.03.2023 г. до 09.04.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Траян Танев“ между ул. „Жоте Илков“ и ул. „Овче поле“ в кв. „Суходол“.

За същия период от 15.03.2023 г. до 31.03.2023 г. (включително) се променят маршрутите на автобусни линии №№ 56 и 107, както следва:

Автобусна линия № 56 (в посока с. Мало Бучино): от ж.к. „Западен парк“ по действащия маршрут до кръстовище ул. „Траян Тенев“ – ул. „Перла“, по ул. „Перла“, по ул. „Кирил Христов“, по ул. „Прохладен кът“, по ул. „Хармония“ и по ул. „Траян Тенев“ по маршрута двупосочно.

Автобусна линия № 107 (в посока Митница "Суходол"): от Боянска църква по действащия маршрут до кръстовище ул. „Траян Тенев“ – ул. „Перла“, по ул. „Перла“, по ул. „Кирил Христов“, по ул. „Прохладен кът“, по ул. „Хармония“ и по ул. „Траян Тенев“ до крайната станция „Митница "Суходол“ двупосочно.

Разкриват се временни спирки:

Двупосочна „Ул. "Овче поле" – временна“:

  • с код 6664 „Ул. "Овче поле“ на ул. „Перла“ на 05,00 метра преди ул. „Овче поле“ в посока Митница "Суходол" и с. Мало Бучино;
  • с код 6665 „Ул. "Овче поле“ на ул. „Перла“ на 30,00 метра след ул. „Овче поле“ в посока София.

Двупосочна „Ул. "Бели брод" – временна“:

  • с код 6666 „Ул. "Бели брод" – временна“ на ул. „Кирил Христов“ на 05,00 метра преди ул. „Бели брод“ в посока Митница "Суходол" и с. Мало Бучино;
  • с код 6667 „Ул. "Бели брод" – временна“ на ул. „Кирил Христов“ на 30,00 метра след ул. „Бели брод“ в посока София.

По ул. „Траян Тенев“ в кв. "Суходол" се закриват спирки:

  • двупосочна с кодове 2370 и 2371 „Църквата "Св. Георги“;
  • двупосочна с кодове 1681 и 1682 „Ул. "Прилеп“.