До 30 юни остава промяната в организацията на движение по ул. „Шишман“

До 30 юни остава промяната в организацията на движение по ул. „Шишман“ включително влизането на пътни превозни средства (ППС) през кръстовището ул. „Цар Шишман“ – ул. „Славянска“, влизането на ППС по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Славянска“ и ул. „Аксаков“, посоката на движение по ул. „Добруджа“. 

Остава и забраната за влизане, престоят и паркирането на ППС по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“, ул. „Славянска“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Шишман“, ул. „Славянска“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“, ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“ и ул. „Достоевски“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.