До 15.12.2023 г. остава забраната за влизане на ППС в участък на ул. „6-ти септември“

До  15.12.2023 г. (включително) остава забраната за влизане, престой и паркиране на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“.